نمایشگاه اتوماسیون صنعتی آسیا (AIAE)

با روند جهانی شدن اقتصاد، صنعت اتوماسیون سهم بزرگی را در این راستا بدست خواهد آورد. در دوازدهمین برنامه توسعه ۵ ساله، صنعت اتوماسیون یک نیاز ضروری برای صنایع، حمل و نقل، بروز رسانی و توسعه های استراتژیک اعمالی است و رشد آن، سرعت تولید ناخالص داخلی را به شکل موثری افزایش می دهد. همچنین توسعه های اقتصادی نظیر تولید، محصول، کارخانه های مدرن و تشکیلات اقتصادی حوزه اطلاعات، به میزان زیادی به اتوماسیون ها و سیستم های آنها نیاز پیدا می کنند.

(AIAE) به عنوان نمایشگاهی پیشتاز در اتوماسیون صنعتی بین المللی، دوازدهمین دوره خود را توسط انجمن مهندسی مکانیک پکن و کمپانی نمایشگاهی هامالین پکن که یک سازمان دهنده برای صنعت اتوماسیون چین محسوب می شود، برگزار می کند.

 

نمایشگاه اتوماسیون صنعتی آسیا (AIAE) رویداد پیشرو دنیا در این صنعت بوده و نبض تجارت صنعت اتوماسیون است. این نمایشگاه به مخاطبان خود یک ایده جامع از روند تکنولوژیکی غالب ارائه می دهد. بیش از ۶۰۰ غرفه دار از ۴۰۰ کشور و منطقه نمایش زنده ای از ماشین آلات، ابزار و سیستم های قابل توجه خود را در مکانی به وسعت هشت سالن نمایشگاهی عرضه می نمایند. بیش از ۶۰,۰۰۰ بازدید کننده تجاری از ۳۸ کشور و منطقه در این نمایش حضور خواهند داشت.

 

نمایشگاه اتوماسیون صنعتی آسیا، کل زنجیره فن آوری اتوماسیون صنعتی را شامل می شود: کارخانجات مدرن، ربات، پردازش، سیستم های الکترونیکی، نرم افزار صنعتی، کنترل و رانندگی خودکار، انرژی و تولید، بسته بندی و تدارکات و سایراتوماسیون ها. برای شرکت های آماده سرمایه گذاری در بروزترین ماشین آلات، ابزار و سیستم های اتوماسیون صنعتی، نمایشگاه اتوماسیون صنعتی آسیا اولین نقطه تماس برای یافتن منابع تجهیزات مناسب محسوب می شود. برای تامین کنندگان و تولید کنندگان فن آوری های اتوماتیک، این نمایشگاه یک قطب مرکزی برای کسب و کار در مقیاس جهانی است