دوره های تخصصی و کلاسهای تقویتی

خدمات آموزشی: این شرکت با تکیه بر تیم های آموزشی قوی و مجرب، اقدام به برگزاری دوره های تخصصی خودرو، جوش، مکانیک، هوافضا، نفت و …. نموده است و هم چنین گواهی نامه حضور در دوره اعطا می‌نماید که جزئیات آن ها در بخش های مربوطه در وبسایت آورده شده است.